หมวด: Game 3D

Game 3D ด้วยโปรแกรม Blender 2.5

ภาพรวมของหลักสูตร
ในสมัยก่อน การเขียนโปรแกรมเกมจะค่อนข้างยากและเป็นเรื่องเฉพาะทาง เพราะต้องใช้ความรู้หลายๆด้านประกอบกัน แต่เนื่องด้วยความก้าวไกลของเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้คนที่เป็นผู้เล่นเกมเพียงอย่างเดียวสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้สร้างเกม ได้ไม่ยาก เพราะมีเครื่องมีที่ช่วยในการพัฒนาที่ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก
Blender คือโปรแกรม Opensource (สามารถ download มาใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ที่สามารถสร้างโมเดล สร้างฉาก ใส่สีฉากและตัวละคร จัดท่าทางการเคลื่อนไหว เขียนโปรแกรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าทำงานทุกอย่างตั้งแต่เริ่มตั้นจนจบภายในโปรแกรมเดียว
โดยในหลักสูตรนี้ จะแนะนำให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Blender ความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเกม เช่น การสร้างโมเดลสำหรับเกม การใส่ลวดลายหรือ material สำหรับเกม การจัดท่าทางการเคลื่อนไหวของตัวละครและนำมาใช้ในเกม การจัดแสงสำหรับเกม และ การใช้ Logic Brick ซึ่งจะแนะนำเทคนิคการใช้ Logic Brick และการประยุกต์ใช้ต่างๆ เช่น การรับค่าจาก keyboard หรือ mouse การสร้าง main loop การทำนาฬิกา เป็นต้น และสุดท้ายคือ การใช้ Python Script ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญในการพัฒนาเกม ที่จะช่วยให้พัฒนาได้หลากหลายและยืดหยุ่นมาก ซึ่งในหลักสูตรนี้จะแนะนำการนำ Python Script มาใช้ในการพัฒนาเกมที่ซับซ้อน
โดยในหลักสูตรจะสอดแทรก workshop เกมเข้าไปตลอด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ในแต่ละช่วงมาพัฒนา game และเมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมก็จะได้ผลงานเกม 3 มิติที่พัฒนาด้วยตัวท่านเอง

 


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• เกมโปรแกรมเมอร์ที่สนใจการสร้างเกมด้วย Blender
• นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
• ผู้เรียนสามารถนำ Blender ไปพัฒนาเกมได้
• ผู้เรียนสามารถนำ Blender ไปทดแทนโปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติเดิมที่ใช้อยู่ได้
• ผลงานเกม 3 มิติที่ผู้เข้าอบรมพัฒนาขึ้นมาเอง ซึ่งใช้เวลาตลอดทั้งหลักสูตร

วันเวลาและสถานที่อบรม
วัน : วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2554 จำนวน 4 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 (ฝั่ง BIG ECHO)
ราคา : 7,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร

วิทยากร
ชัยวิทย์ จรัญญากรณ์

ประวัติการศึกษา
วท.บ. ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงสร้างหลักสูตร
Blender Fundamental
• User Interface
• Object
• Viewport
• Mode
Modeling for Game
• เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างโมเดล
• ตัวอย่างขั้นตอนการสร้างตัวละครสำหรับเกม (Low polygon)
• การสร้างวัตถุเก็บไว้เป็นคลังข้อมูล (Library)
Material (Texturing) for Game
• การใส่ material แบบ UV-Mapping
• ตัวอย่างขั้นตอนการใส่ material วัตถุ
Rigging and Animation for Game
• การเชื่อมกระดูกเข้ากับตัวละคร
• การสร้าง IK (Inverse Kinematics)
• การจัดท่าทางให้กับตัวละครและบันทึกเก็บไว้เป็น action
• การสร้าง action เก็บไว้เป็นคลังข้อมูล (Library)
Lighting for Game
• การใช้ไฟชนิดต่างๆ
• ตัวอย่างการจัดไฟสำหรับฉากเกม
Logic Brick and Python Script for Game
• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Sensor , Controller และ Actuator
• การใช้ Game Physics System
• การใช้ Game Properties
• การใช้ Scene สำหรับเกม
• การควบคุมเกมด้วย keyboard
• การควบคุมเกมด้วย mouse
• การสร้างวัตถุที่เป็น Text ไว้แสดงข้อความแบบ Dynamic สำหรับเกม
• การควบคุม main loop ของเกมด้วย sensor ‘Always’
• การสร้าง flow game ด้วย actuator ‘Message’
• การทำนาฬิกาจับเวลาไว้ใช้ในเกม
• การสร้างเมนูสำหรับเกม
• การสร้างระบบควบคุมเกม ( New Game , Restart Game , Quit Game )
• การเปลี่ยนฉากเกม ( Scene )
• การนำเสียงมาใช้ในเกม
• ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเกม
• ประโยชน์ของการใช้ Python Script
• การสร้างเป็น Python Script เก็บไว้เป็น Module ไว้เรียกใช้ด้วย Logic Brick
• ตัวอย่างการนำ Python Script มาใช้
Advanced Python Script for Game
• การใช้ตัวแปร Global Variable
• การเขียน Python Script เพื่อแสดง mouse cursor
• การเขียน Python Script เพื่อตรวจสอบการใช้ mouse หรือ keyboard
• การเขียน Python Script เพื่อเข้าถึงข้อมูลวัตถุ
• การเขียน Python Script เพื่อสร้างระบบการบันทึกและโหลดเกม
• การเขียน Python Script เพื่ออ่าน/เขียนไฟล์
ตัวอย่าง workshop เกมที่จะพาทำ :
ชื่อเกม :
เกมเก็บผลไม้
ความสามารถ :
• ผู้เล่นสามารถดู hi-score ได้
• ผู้เล่นสามารถบันทึกชื่อและคะแนนเก็บไว้เป็น hi-score เมื่อคะแนนติดอันดับ 1-5
วิธีการเล่น :
• ใช้ คีย์บอร์ดบังคับตัวละครเก็บผลไม้ที่หล่นลงมา ถ้าเก็บดาวจะได้ +10 คะแนน ถ้าเก็บเชอร์รี่จะได้ +5 คะแนน ถ้าเก็บองุ่นจะได้ +3 คะแนน ถ้าเก็บแตงโมจะได้ +1คะแนน ถ้าเก็บหัวกะโหลกจะได้ -5 คะแนน โดยให้เก็บภายในเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ สมาชิกนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ รับส่วนลดทันที 5 % (7,505 บาท)
ชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง ก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 5 % (7,505 บาท)
สมาชิกนิตยสาร+ชำระเงินล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วัน รับส่วนลด 10% (7,110 บาท)
กรณีขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บวก Vat 7% (ทางลูกค้าจะหัก ณ ที่จ่าย 3%)
ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาเองได้ เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

การโอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2989-1145 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005

Share