โอเพนซอร์สทูเดย์คือใคร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ คือใคร

เป็นนิตยสารที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ครีเอชั่นโปร จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจแบบกิจกรรเพื่อสังคม(Social Business) เพราะเราเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านซอฟต์แวร์ (Social Entrepreneur) เพื่อให้สังคมไทยได้ประโยชน์ จากการที่ได้รับรู้ข่าวสารและเลือกใช้ซอฟต์ทางเลือกที่ถูกกฏหมายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและชุมชนเลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สพึ่งพาตนเองโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 

นิตยสารโอเพนซอร์สมีเนื้อหาเป็นอย่างไร

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เป็นนิตยสารคอมพิวเตอร์ ที่มุ่งเน้นเนื้อหาทางด้านซอฟต์แวร์ทางเลือก เปิดเผยข้อมูล ที่เป็นประโยชน์กับสังคม ว่าโลกของคอมพิวเตอร์หากต้องการจะใช้ซอฟต์แวร์ เรามีทางเลือกที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้น จะมีทางออกอย่างไรได้บ้าง เราจึงหยิบเรื่องราวของคอมพิวเตอร์ที่ใน ปี 2550 ไม่มีใครพูดถึงเลยคือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่มีผู้คนนิยมใช้กันทั่วโลก และมีนักพัฒนาเพิ่มขึ้นในต่างประเทศ
ไม่ได้มีเพียง เนื้อหาที่เป็น Linux เท่านั้นเพราะปัจจุบันโอเพนซอร์สมีให้เลือกใช้งานได้ ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Mac OS หรือ Microsoft เราเน้นที่กลุ่มผู้ใช้งาน system admin และ นักพัฒนา นักศึกษาทุกระดับชั้น เนื่อหาด้านเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์สำนักงาน ความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ ข้อกฏหมายลิขสิทธิ์ เนื้อหาด้านมัลติมีเดีย โปรแกรมทางสถิติ การพัฒนาเกม การพัฒนาซอฟต์แวร์บนมือถือ

 

ปัจจุบันวางแผงที่ไหนบ้าง

เนื่องจากเป็นนิตยสารเฉพาะกลุ่มเราจึงวางแผงเจาะกลุ่มจึงให้ความไว้วางใจ ซีเอ็ด ที่มีหน้าร้านกว่า สี่ร้อยสาขา และร้านหนังสือชั้นนำอื่นๆ เช่น B2S ดอกหญ้า นายอินทร์ เนื่องจากเป็นนิตยสารที่ไม่มีโฆษณา จึงต้องเจาะกลุ่มและวางแผนในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง จึงไม่มีขายตามแผงทั่วๆไป

ช่องทางการสนับสนุน

1. ซื้อหนังสือตามร้านหนังสือ

2. สมัครสมาชิก

3. สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม

4. ซื้อหน้าโฆษณาในนิตยสาร

5. ใช้บริการฝึกอบรมในสำนักงานหรือภายในหน่วยงาน

6. สั่งซื้อสินค้าของเรา

 

กลุ่มโฆษณาที่เหมาะสม

โอเพนซอร์สก็คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ผู้อ่านนิตยสารเป็นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นหลักปัจจุบันซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มีผลต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออย่าง Android ก็พัฒนามาจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Web server Mail Server ที่ใช้งานใน Internet ก็พัฒนามาจาก ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ทีวีเชื่อมต่อ Internet ในปัจจุบัน ก็พัฒนามาจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Mac OSX iPhone, iPad ก็พัฒนามาจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โครงสร้างพื้นฐานของ Cloud Computing โดยมากก็พัฒนามาจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

 

โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์คืออะไร

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คือ ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส(Source Code)โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนด้วยภาษาต่างๆ และเผยแพร่ ทุกอย่างออกไป โดยอยู่ภายใต้ลิขสิทธิที่แตกต่างกันออกไปเช่น GPL, apache license ,GPL2, GPL3, Apple Public Source License (APSL)เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไปเช่น

1.เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ไว้ใจได้ว่า ซอฟต์แวร์เหล่านี้ไม่ได้แฝงซอฟต์แวร์แปลกปลอมที่จะขโมยข้อมูลที่เป็นความลับกลับออกไปยังผู้ผลิต

2.เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้ในหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยมากซอฟต์แวร์ต่างๆ ถูกปล่อยออกมาจากมหาลัยชั้นนำของโลก

3.หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมให้การใช้งานเข้ากับประเทศนั้นๆ นักพัฒนาอาสาในประเทศไทยก็จะพัฒนาแล้วส่งกลับไปยังตันทาง

4.เกิดการทดสอบทดลองใช้งานและรายงานปัญหากลับไปเพื่อปรับปรุงให้เป็นซอฟต์แวร์ที่เกิดปัญหาน้อยที่สุด

การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มี อยู่ด้วยกัน 3 ส่วนคือ

1.ใช้ภายในองค์ธุรกิจ และ รัฐวิสาหกิจ

2.ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอด

3.ใช้เพื่อการศึกษา

ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนมากมาย รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์การมหาชน บริษัทมหาชน นำเอาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้งานอย่างมากมาย บางส่วนดูได้จากเมนูกิจกรรม

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn