หลักสูตรการใช้งาน LibreOffice เพื่อทดแทน MicrosoftOffice อย่างถูกวิธี

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หลักสูตรการใช้งาน LibreOffice อย่างถูกวิธี

ภาพรวมของหลักสูตร
LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน ที่สามารถใช้ทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้เกือบ 100% ซึ่ง LibreOffice จะต้องมีการปรับความเข้าใจและการใช้งานอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาเอกสารเพี้ยน เอกสารทำงานซ้ำซ้อนและการสั่งพิมพ์ งานอย่างไม่ถูกต้องทำให้เกิดปัญหาตามมาเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้งานโอเพนออฟฟิศได้ ในโปรแกรมชุดออฟฟิศจะประกอบไปด้วย
1. LibreOffice Writer ที่ใช้ทดแทน Word
2. LibreOffice ที่ใช้ทดแทน Excel
3. LibreOffice ที่ใช้ทดแทน Power Point
4. LibreOffice ที่ใช้ทดแทน Access
5. LibreOffice ใช้วาดรูปโครงสร้างไดอะแกรม
6. LibreOffice ใช้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
บริษัทเอกชนที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
ครู-อาจารย์ที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์


สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
ผู้เรียนสามารถนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน ใช้แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้
ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Writer ได้
ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Calc ได้
ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Impress ได้

วันเวลาและสถานที่
วัน : วันที่                                    จำนวน 2 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ซ.สุขุมวิท 109 ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง
ราคา : 5,800 บาท/ท่าน/หลักสูตร

 

วิทยากร
ภาณุภณ พสุชัยสกุล
บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

หัวข้อในการอบรม

ความหมายของโอเพนซอร์ส Open Source Software
ประโยชน์ของ Open Source Software
แนะนำโปรแกรมชุด OpenOffice.org

1.OpenOffice.org Writer

การสร้างสไตล์เอกสารเพื่อกำหนด Defualt ของตัวอักษร
- การนำสไตล์มาเป็น Defualt เอกสาร
- การใช้งาน สไตล์ ด้วยคีย์ลัด
- การสร้างสารบัญอัติโนมัติ
- การสร้างสารบัญคำ ,สารบัญรูปภาพ,สร้างสารบัญตาราง
- การสร้างสารบัญดัชนี
- การนำเอกสารไปเป็น สไลด์โดยอัตโนมัติ
- การสร้างTemplate และ Import,Export Template

- การเน้นตัวอักษรด้วย Drop Caps
- การสร้าง Bullets และ Numbering
- ตกแต่งรูปแบบตัวเลข
- ตกแต่งรูปแบบวันที่
- ตกแต่งเส้นขอบ ความหนา และพื้นสีเซลล์
- การคำนวณใน OpenOffice.org Writesrทั้งในตารางและนอกตาราง
- ระบบติดตามแก้ไขเอกสาร (Track Change)
- การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)
- การทำคอลัมน์ที่หลากหลายในเอกสารเดียวกัน
- งานเอกสารแบบแบ่งส่วน (Section)
-การทำลายน้ำในเอกสาร


2. OpenOffice.org Calc
- การแสดงผลตัวเลขการป้อนข้อมูล
- ปรับฟอร์แมทตัวเลขด้วยคียบอร์ด
- เพิ่ม Source List
- แบบ Copy มาจาก source
- การ Copy และ pase spacial
- เปลี่ยน colum เป็น head
- copyวางแบบไม่เอาสูตร
- Copy วางแบบให้เพิ่มจำนวนตัวเลข
- Copy ไปแต่ ตัวเลขไม่เอาสูตร
- การป้องกัน Sheet
- ป้องกัน cell
- ป้องกันเพิ่มเอกสาร (Document)
- ป้อนข้อมูลแบบ Validity ป้องกันการผิดพลาด
- แทรก Cell rang ของข้อมูล
- แบบ list รายการใน Cell
- Fillter,Advance fillter
-การจัดการกับการพิมพ์
-ฟังค์ชั่นอย่างง่าย
-RANK
-เรียงลำดับยอดขาย
-คิดเกรด
-SUM
-IF
-BAHTTEXT
-ฟังค์ชั่นชั่นสูง
-Vlookup
-Subtotal
-Consolidate
-Data Pilot
-Chart parato


3. OpenOffice.org Impress
- การใช้งาน outline
-ใช้เครื่องมือ Tool bar
-ใช้ Key Tab
-แทรกภาพ
-แปลงรูป
-แปลงรูปเป็นสามมิติ
-แทรกตาราง
-ดึงตารางจาก calc
-แทรก Chart
-วาดผังมโนทัศน์
-สร้างกราฟ
-แก้ไขปรับแต่งสี
-เพิ่ม label
-สร้าง ปุมโต้ตอบ
-ดึงปุ่มมาจาก Gallery
-สร้าง Animation slide
-สร้าง Transition
-สร้าง Template
-วาดเส้น หรือ แถบสี
-ใส่ภาพ พื้นหลังเป้นลายน้ำ
-Font Work หน้าแรก

หมายเหตุ
ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
เอกชนกรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% สถานศึกษา/ราชการ/องค์กรของรัฐ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ตามนโยบายที่กำหนด
ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 
 
ลงทะเบียน คลิกที่นี่


ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาเองได้ เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

 

สถานที่จัดอบรม

ห้องอบรมโอเพนซอร์ทูเดย์ อาคาร โมเดิร์นบาธ ชั้นสอง

เมื่อมาถึงคอนโดแล้ว สามารถโทรหาจอยได้ที่เบอร์ 0863049545 และสามารถนั่งรอที่ห้องรับรอง ห้องสมุด ห้องบริการอินเทอร์เน็ตใต้อาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม ห้องอบรม

https://www.facebook.com/enjoy.arunrung/media_set?set=a.10152233860591168.1073741848.704571167&type=1

 

การเดินทางมาอบรม ณ ห้องอบรม อาคารโมเดิร์นบาธ ชั้น 2

 

 

การโอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2453-9629 , 08-6304-9545

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn