EclassBuilder

โปรแกรมนี้จะเอาไว้สร้าง e-book หรือช่วยให้เราสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนงานที่ออกมานั้นจะได้เ็นอีบุ๊คในรูปแบบของ html ซึ่งบางคนอาจจะเอาไว้สำหรับสร้างหนังสือ ทำคู่มือก็ได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มวีดิโอ หรือเสียงเข้าไปใน e-book ได้เช่นกัน เมื่อสร้างเสร็จแล้วก้เตรียมเอาไปเพิ่มเป็นเนื้อหาของระบบบริหารจัดการ การเรียนการสอนได้ และยังสามารถนำมาสร้างเป็น e-book แบบ cd-rom ได้อีกด้วย สามารถ download ได้ที่ http://www.eclass.net/

Share

Course Lab

Course Lab เป็น Freeware สำหรับนำมาสร้างบทเรียนสำหรับ e-learning ซึ่งมีคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายมีสภาพแวดล้อมเป็น WYSIWYG

...
Share

RELOAD

Reload เป็นโปรแกรมอีกประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้สร้าง Learning Object ในรูปแบบของ SCORM

...
Share

Engrade บริการสำหรับครูเพื่อรายงานเกรด คะแนนสอบ และกิจกรรมต่างๆ

ช่วงว่าง ๆ ผมก็มองหาระบบที่จะสามารถช่วยให้ครูอาจารย์ไทยใช้ไอทีให้คุ้มค่าต่อการลงทุนเครือข่ายที่กระทรวงศึกษาเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไปถึงโรงเรียนวันนี้จะแนะนำระบบเช็คเกรด

...
อ่านเพิ่มเติม: Engrade บริการสำหรับครูเพื่อรายงานเกรด คะแนนสอบ และกิจกรรมต่างๆ
Share

ประโยชน์ที่ได้จาก dokuwiki

เมื่อพูดถึง วิกิ ก็มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์มากมายให้เราได้เลือกใช้ เช่น ...

อ่านเพิ่มเติม: ประโยชน์ที่ได้จาก dokuwiki
Share