LibreOffice3.5 แก้ไขปัญหาการ copy ผ่าน cell ที่ถูกซ้อน

LibreOffice 3.5 ได้แก้ปัญหาเรื่องการ copy ข้อมูลด้วยวิธีลากจุด sort list ผ่าน cell ที่ถูกพับซ้อนจากการทำ data filter ซึ่งจะทำให้ข้อมูลถูกแก้ตามไปด้วย ดังนั้นใครที่คุ้นเคยกับการแก้ไขข้อมูลแบบนี้มาจาก excel ก็จะไม่พบปัญหาการใส่ข้อมูลผิดพลาดใน cell ที่ถูกซ้อน เวลา ลากจุด  sort list

หลังจากทำการ filter แล้วจะมี cell ที่ซ้อนแล้วจากนั้นทำการแก้ไขโดย ลากข้อมูล 3000 มาถึง cell ที่ 20 ก่อนหน้านั้น
cell ที่ 12 ถึง 16 ที่ถูกซ้อนจะถูกแก้ข้อมูลไปด้วย สำหรับ version 3.5 ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว

จากรูปนี้แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลใน cell ที่ 12 ถึง 16 ยังเป็นเลขข้อมูลชุดเดิม

Share
Share