CLAMWIN-ANTI_VIRUS
หมวด: Security

CLAMWIN-ANTI_VIRUS

เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสสำหรับวินโดวส์ โดยทำหน้าที่เป้นส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Clam anti Virus engine (ClamAV) ความสามารถ CLAmWin ประกอบด้วย 1. โปรแกรมสแกนไวรัส ซึ่งจะสแกนไฟล์ทั้งหมดในไดรฟ์ที่กำหนด  2. สามารถสั่งสแกนเป็นประจำตามกำหนดเวลา 3.ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสได้โดยอัติดนมัติ ทีม ClamAV ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทันทีที่มีไวรัสออกมาใหม่  4. สามารถติดตั้งใน context menu สำหรับการสั่งสแกนใน Windows Explorer 5.สามารถติดตั้งเป็น add-in สำหรับ Microsoft Outiook Outlook เพื่อการแสกนอีเมล์อัตโนมัติ

Share