บรรยากาศการอบรม python เบื้องต้น รุ่นที่ 2
หมวด: Games

บรรยากาศการอบรม python เบื้องต้น รุ่นที่ 2

หลังจากประสบความสำเร็จไปแล้วสำหรับหลักสูตรการอบรม python เบื้องต้น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา

...
Share
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย e-learning (Moodle)" รุ่น 5
หมวด: Games

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย e-learning (Moodle)" รุ่น 5

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับครู-อาจารย์ อาชีวศึกษาทั่วประประเทศ

...
Share