Arduino คืออะไร
หมวด: Arduino

Arduino คืออะไร

Arduino เป็นไมโครคอนโทรนเลอร์ (Microcontroller)ในรูปแบบโอเพนซอร์สกำเนิดในประเทศอิตาลี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน เริ่มขึ้นเมื่อปี 2005 เพื่อใช้ในการเรียน Interraction Design Institute ที่ Ivrea

...
Share