Moodle1.9ความเหมือนที่แตกต่างจากMoodle2.2

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายสำหรับผู้ที่ใช้ Moodle นับตั้งแต่ Moodle ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ 2.0 และปรับปรุงเรื่อยมาจนกระทั้ง เป็นเวอร์ชั่น 2.2 ความเข้ากันได้และความแตกต่างของสองเวอร์ชั่นนี้ และมีบางอย่างที่ไม่มี
การสำรองข้อมูล
การสำรองข้อมูลในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการย้ายห้องเรียนไปยังเซอร์เวอร์อื่นซึ่งผู้สอนสามารถทำเองได้ง่าย หรือ ใช้เพื่อสำเนาชั้นเรียนออกไปเป็นอีกหนึ่งวิชาโดยให้มีโครงสร้างของเนื้อหารายวิชาที่เหมือนกัน หากต้องการย้ายรายวิชาด้วยวิธีสำรองข้อมูลในห้องเรียนจากเวอร์ชั้น 1.9 มาเป็น 2.2 แล้วไม่สามารถทำได้มาตรฐานไม่เหมือนเดิม
การนำเข้าข้อสอบจาก มาตรฐาน GIFT หรือ AIKEN

การนำเข้าข้อสอบสองมาตรฐานนนี้ในเวอร์ชั้น 1.9 สามารถนำเข้าได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องภาษาไทยสำหรับเวอร์ชั้น 2.0 นั้นไม่สามารถนำเข้าได้ถ้าตัวข้อสอบนั้นบรรจุเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยแต่ก็ได้รับการแก้ไขแล้วในเวอร์ชั่น 2.2 แต่ไฟล์ต้องมีนามสกุล *.txt ชื่อไฟล์ควรเป็นภาษาอังกฤษ
Hotpotatoes

เครื่องมือสร้างข้อสอบจากภายนอก สำหรับเวอร์ชั้น 2.0และ2.1 ,2.2 นั้นไม่สามารถนำเข้าข้อสอบจาก Hotpotatoes แต่ยังสามารถใช้ในแหล่งข้อมูล SCORM ได้
การจัดการแหล่งข้อมูลไฟล์
แหล่งข้อมูลไฟล์

การใช้งานแหล่งข้อมูลไฟล์ไม่มีไอค่อนสำหรับจัดการไฟล์ต้องเข้าไปจัดการไฟล์ในส่วนของไอเท็มทีสร้างเข้ามา และไม่สามารถแชร์ไฟล์ได้
แหล่งข้อมูล LAMS

แหล่งข้อมูลจาก (Learning Activity Management System) ไม่มีแล้วสำหรับเวอร์ชั้น 2.x ขึ้นมา
ข้อดีมากกว่า
การรองรับกับ Theme ของ Version Mobile กับหน้าเว็บตั้งค่าให้แตกต่างกันได้

การวิเคราะห์ข้อสอบหลังจากสอบเสร็จแล้วมีการแจกแจงรายละเอียดมากกว่าเดิม

การกำหนดหน้าจอซ่อนเก็บเมนูได้ทำให้หน้าจอมีพื้นที่ในการแสดงผลมากกว่าเดิม

การจัดการกับสมาชิกในห้องเรียนทำได้ง่ายกว่าเดิมทั้งการเพิ่มสิทธิ์ของนักเรียน

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn