เชิญเที่ยวงาน ABU ROBOCON 2011 Bangkok

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เชิญเที่ยวงาน ABU Asia-Pacific Robot Contest หรือที่เรียกว่า ABU-ROBOCON 2011 โดยปีนี้ประเทศไทยโดยช่อง 9 อสมท เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน งานนี้จะมีขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานี วันที่ 28 สิงหาคม 2011 โดยโจทย์ปีนี้จะเกี่ยวกับประเพณีไทย คือลอยกระทง
ที่มาของงานนี้มาจากเว็บไซต์ของ http://aburobocon2011.com/เริ่มจากรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามกติกาการแข่งขั้นได้ที่ http://aburobocon2011.com/

ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ประเทศสมาชิก ABU (The Asia-Pacific Broadcasting Union) มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์โดยนักศึกษาของ ภูมิภาค ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เป็นประจำทุกๆปี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ และ การพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์นวัตกรรมของเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจได้อย่างทัดเทียมกัน ควบคู่ไปกับการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน ด้วยเจตนารม์ที่ดีของการร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมของภูมิภาค เอเซีย-แปซิฟิก

การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest (ABU Robocon) เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นประจำ ทุกปี คือ ประเทศไทย (2546/2003) เกาหลี (2547/2004) จีน (2548/2005) มาเลเซีย (2549/2006) เวียดนาม (2550/2007) อินเดีย (2551/2008) ญี่ปุ่น (2552/2009) และอียิปต์ (2553/2010)

ในระยะเวลา 9 ปี ของการแข่งขันที่ผ่านมา เราได้เห็นความร่วมมือกัน เราได้แลกเปลี่ยนทัศนคติต่อกัน เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเราได้ช่วยเหลือกัน อาจกล่าวได้ว่า ความสนิทสนมกันนั้นมีความหมายมากกว่าคำว่า “มิตรภาพ (friendship)” แต่เปรียบเสมือนดัง “ครอบครัว (family)” เยาวชนของเรา สร้่างความฝันในแต่ละปี เพื่อโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขัน พวกเขาต่างฝึกฝนทักษะ เพิ่มพูนการเรียนรู้ เพื่อแสดงความสามารถผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่เราเรียกว่า “หุ่นยนต์” การชิงชัยในแต่ละครั้ง สิ่งที่ทุกคนคาดหวังสูงสุดก็คือ การที่หุ่นยนต์ของตนเองได้แสดงสมรรถนะอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ สร้างมา หลายคนดีใจราวกับได้ชัยชนะ เพียงแค่หุ่นยนต์ของตัวเองทำงานได้อย่างสมบูรณ์ หลายคนดีใจที่ได้รับชัยชนะ แต่ไม่ลืมที่จะปลอบใจคู่แข่งขัน และหลายคนเสียนำ้ตา ไม่ใช่เพราะว่าทีมของตัวเองพ่ายแพ้ แต่เพราะว่าหุ่นยนต์ของตนเองไม่สามารถทำงานได้ตามจินตนาการและแนวคิด สร้างสรรค์ของตนเอง

ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เป็นปีที่ครบรอบทศวรรษของการแข่งขัน ประเทศไทยได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกครั้ง เรามีความมุ่งมั่น และหวังที่จะให้เป็น “อีกก้าวย่างสู่อนาคต” ที่สดใส ด้วยการพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีไปด้วยกัน ไม่ว่าก้าวนี้จะยากลำบากหรือมีอุปสรรคขวางกั้น แต่เราจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่รำ่รวยด้วยมิตรภาพ ร่วมก้าวเดินไปพร้อมกัน ด้วยเจตนารมณ์ ด้วยจิตวิญญาณที่มุ่งมั่น วันหนึ่งข้างหน้าอันไม่ไกล เราจะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในโลกของการพัฒนา ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn