การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551" ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดขึ้นในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศ อาทิ USA, Korea, Finland, Australia, Estonia, England, Japan และจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยอีกด้วย ท่านใดสนใจเขาร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.thaicyberu.go.th/iec/index.php?link=invite.php หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2610-5237-8

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn