เปลี่ยนตำแหน่ง Application Dock Bar ให้ ubuntu 18.04

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เราจะมาทำการปรับแต่ง Dock ของ Ubuntu 18.04 LTS ให้มีขนาดเล็กลงและมาอยู่ด้านลาง เหมือนกับ windows 10 เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการปรับแต่งและใช้เครื่องมือ Setting ของ Ubuntu 18.04 LTS 

ให้เริ่มด้วยการคลิกที่ Top Bar ของ Ubuntu จากนั้นเลือกหมายเลข 2 สัญลักษณ์เครื่องมือ

picture1

 2. จากนั้นให้ทำการเลือกรายการ Dock และทำการปรับขนาด icon size  จากนั้น เลือก Position on screen ให้เป็น Bottom

picture2

เมื่อทำการปิด หน้าต่างของการตั้งค่าหรือ Setting แล้วจะเห็น ว่า dock Bar จะมาอยู่ด้านลางเป็นที่เรียบร้อย

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn