ติดตั้ง WordPress บน Google Cloud หรือ google App Engine(ตอนที่ 2)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การ deploy “WordPress” ไปไว้ที่ Cloudของ Google

wplogo-stacked-cmyk

ให้สมัครการใช้งาน Google App Engine ก่อนซึ่งอ่านวิธีสมัครได้ในตอนที่ผ่านมาจากนั้น หากต้องการจะใช้งาน Cloud SQL ของ google จะต้องลงทะเบียนกับ Google Cloud Platform ซะก่อนเราจะเห็นปุ่มนี้ในครั้งแรกที่ยังไม่เคยตั้งค่ามาก่อน เริ่มด้วยการคลิกที่ Sign up for free trial เพื่อจัดการกับ การลงทะเบียนตั่งค่าและ Billing ก่อน

 

 

49

จากนั้นจะขึ้นหน้าจอให้กรอกข้อความให้ครบ

50

เมื่อลงทะเบียนเรีนยร้อยแล้วให้จัดการกับ Cloud SQL เลือก เมนู Storage และเลือก Cloud SQL

51

เมื่อเลือก Cloud SQL จากนั้นให้ Enable Billing

52

จากนั้นเลือก Create an instance เพื่อเข้าไปสร้าง ฐานข้อมูล

53

คลิก Create an instance จากนั้นตั้งชื่อฐานข้อมูลแต่ใน App Engine จะเรียกว่า Cloud SQL Instance ID

54

เมื่อทุกอย่างสร้างเสร็จแล้วจะเห็นว่าบริเวณ STORAGE USED จะขึ้นจำนวนการใช้งานพื้นที่บน Cloud

55

ทำการกำหนด ip และกำหนดขอบเขตว่าจะให้ ip ใดเข้าไปสร้างฐานข้อมูล

56

 

จากนั้นใช้ Command line รีโมทเข้าไปสร้าง ฐานข้อมูลไว้รอการติดตั้ง

 

{PATH_TO_MYSQL_BIN}/mysql --host=INSTANCE_IP --user=root --password create database wordpress_db;

exit;

 

เมื่อทำการสร้างฐานข้อมูลแล้วจากนั้นกลับมาทำการแก้ไขไฟล์ wp-config.php ที่ local ก่อนที่จะทำการ deploy ขึ้นไปยัง Google app engine โดยนำ Instance ID มาใส่ดังตัวอย่าง

59

กลับมาที่ Google App Engine Launcher จากนั้นทำการ Deploy ให้เลือก ปุ่ม และทำการใส่ email address ของ Google และใส่รหัสผ่าน

61

จะเกิดหน้าต่าง Logs เพื่อให้เห็นว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่

62

จากนั้นเรียกเว็บไซต์ขึ้นมาด้วย http://wordpress-os2d.appspot.com (http://Project-ID.appspot.com)และติดตั้งให้เสร็จจนขึ้นหน้าจอนี้

Screen Shot 2558-01-15 at 13.24.14

จากนั้นก็คลิกเพื่อ Login เข้าไปแก้ไข ปรับแต่ง เว็บของเราได้แล้ว

Screen Shot 2558-01-15 at 13.24.25

 

สำหรับ การ Deploy wordPress ขึ้น Google App Engine ก็จบลงเท่านี้ครับ ขอบคุณที่ คอยติดตามและให้กำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณครับ

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn