Apple อัพเกรดสเปค MacBook Pro ในราคาเท่าเดิม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ล่าสุด Apple ได้ทำการอัพเกรด MacBook Pro เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนราคาจำหน่ายยังคงราคาเดิม ในสายผลิตภัณฑ์ของ MacBook Pro จะมีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่รุ่น 13 นิ้ว 15 นิ้ว และรุ่น 17 นิ้ว โดยเป็นการอัปเกรดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในได้แก่หน่วยประมวลผลที่จะปรับให้มีความเร็วมากขึ้น ขนาดความจุ มีการปรับปรุงชิปเซ็ทกราฟิก และเพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของ MacBook Pro รุ่นใหม่จะมีดังนี้

รุ่น 13 นิ้ว รุ่นเล็ก จากเดิมที่ใช้ซีพียู Core i5 แบบดูอัลคอร์ ความเร็ว 2.3 GHz จะอัปเกรดเป็นความเร็ว 2.4 GHz ส่วนรุ่นใหญ่จากเดิมใช้ซีพียู Core i7 ความเร็ว 2.7 GHz. จะขยับเพิ่มเป็น Core i7 ความเร็ว 2.8 GHz ด้านความจุของฮาร์ดดิสก์ จากเดิมรุ่นเล็กจะมีความจุ 320 GB จะปรับเพิ่มเป็นความจุ 500 GB ส่วนรุ่นใหญ่จากเดิม 500 GB จะอัปเกรดให้จุมากกว่าเดิมที่ 750 GB

 

รุ่น 15 นิ้ว จะแบ่งออกเป็นรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เช่นกัน โดยที่รุ่นเล็ก ปรับจากซีพียูควอดคอร์ Core i7 2.0 GHz เป็น 2.2 GHz ในส่วนของชิปเซ็ทกราฟิกจากเดิมที่ใช้ AMD Radeon HD 6490M หน่วยความจำ 256 MB จะอัปเกรดเป็น Radeon HD 6750M พร้อมหน่วยความจำ 512 MB รุ่นใหญ่ ปรับความเร็วจากซีพียูควอดคอร์ Core i7 ความเร็ว 2.2 GHz อัปเกรดไปเป็นความเร็ว 2.4 GHz และชิปกราฟิกจากรุ่นเดิมเป็น AMD Radeon HD 6490M มาพร้อมหน่วยความจำ 512 MB จะอัปเกรดให้สูงขึ้นเป็น Radeon HD 6770M พร้อมหน่วยความจำ 1 GB ในรุ่น build-to-order จากซีพียู 2.3 GHz จะกลายเป็น 2.5 GHz ส่วนความจุฮาร์ดดิสก์แบบ build-to-order จากฮาร์ดดิสก์ 500 GB 7200 rpm จะปรับขึ้นเป็น 750 GB

 

รุ่น 17 นิ้ว จะไม่มีการแบ่งซอยเป็น 2 รุ่น แต่จะมีรุ่น build-to-order โดยที่รุ่น 17 นิ้ว เดิมใช้ควอดคอร์ Core i7 ความเร็วในการประมวลที่ 2.2 GHz จะอัปเกรดเป็น 2.3 GHz ในรุ่น build-to-order จาก 2.4 GHz จะกลายเป็นรุ่น 2.5 GHz ในส่วนของชิปกราฟิก มีการพัฒนาจากเดิมที่ใช้ AMD Radeon 6750M, RAM 1 GB จะกลายเป็น Radeon HD 6770M, RAM 1 GB รุ่น build-to-order จากฮาร์ดดิกส์ 500 GB 7200 rpm จะอัปเกรดเพิ่มเป็น 750 GB 7200 rpm เช่นกัน เหมือนกับรุ่น 15 นิ้ว

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://store.apple.com/us/browse/home/shop_mac/family/macbook_pro

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn