วิธีติดตั้ง drupal7 บน Linux

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การ ติดตั้ง drupal กับ Linux Server จะยุ่งยากกว่า ติดตั้ง บน Windows Server ในที่นี้บางอย่างของ windows Server จะไม่ต้องยุ่งยากมากนักมาเริ่มด้วยการ สร้างฐานข้อมูลไว้รอเพื่อการติดตั้งเว็บไซต์ด้วยการใช้ phpMyAdmin จากนั้นทำการ แตก tar ด้วยคำสั่ง tar xvzf drupal7-14.tar.gz -C /opt/lampp/htdocs/

1.เข้าเว็บด้วย http://localhost/phpMyAdmin/

2.Click ที่ data base จากนั้น  create new database ตั้งชื่อฐานข้อมูลและ คลิก Create

ต่อมาทำการแตก tar โปรแกรม drupal 7.10 ที่ Download มา

sudo tar xvzf drupal7-10.tar.gz -C /opt/lampp/httpdocs/

sudo cd /opt/lampp/httpdocs/

sudo mv drupal7.10/ web/

3.กลับมาที่ Browser เรียก URL http://localhost/web/

4.ทำการคลิก save and continue

5. เมื่อพบกับ erro แบบนี้หมายถึงServer ไม่สามารถสร้าง files/ และ copy ไฟล์ setting.php ได้ตาม Path ที่เป็นสีแดง

เพื่อเป็นการสร้าง ไฟล์ setting.php

cd /opt/lampp/httpdocs/web/sites/default/

sudo cp default.setting.php setting.php

sudo chmod 777 setting.php

สร้างโฟรเดอร์ files

sudo mkdir files

sudo chmod 777 files

6.กลับมาที่ Browser แล้วกด F5 เพื่อ Refresh จะได้หน้าจอต่อไปนี้ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานข้อมูล

7.จากนั้นขบวนการติดตั้งเกิดขึ้นหากเป็น Windows server จะผ่านขั้นตอนทั้งหมดมาถึงขั้นตอนนี้เลยทันที

8.กรอกข้อมูลของเว็บไซต์ และ จะเห็นคำเตือนให้กลับไปแก้ไข permission ของไฟล์ setting.php

ทำการแก้ไข Permission ของไฟล์ setting.php

sudo chmod 755 setting.php

เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้ง

ทำการคลิกที่ visit You new site จะได้หน้าจอดังนี้ขั้นตอนการติดตั้งก็จบลง

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn