pivot table สองเงือนไขหาเพศชายที่ได้เกรด A

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การใช้ pivot table แบบสองเงือนไขเช่นอยากรู้ว่านักเรียนของเราได้เกรด A มีกี่คน เกรด B มีกี่คน และแยกจากผู้หญิงและผู้ชายลองมาดูตัวอย่างกันครับ

 

 ทำการเลือก layout ดังรูป

ทำการเลือก data field ให้เป็น count เพื่อใช้ในการนับ

 

เมื่อทำการคลิก OK ทั้งสองส่วนจะได้ผลสรูปดังนี้

ตอนนี้ก็ได้ผลของการทำ pivot table แล้ว นะครับแยกให้ด้วยว่า A กี่คน B กี่คน ชายกี่คน หญิงกี่ดน

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn