จัดอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร LibreOffice สำหรับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
หมวด: อบรม

จัดอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร LibreOffice สำหรับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

เนื่องจากในปัจจุบันมีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ค่อนข้างสูงใน ประเทศไทย ซึ่งมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อยู่ที่ร้อยละ 72 หรือ 72% เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ทางเลือกหนึ่งก็คือ การหันมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ โดยสามารถลดการละเมิดลิขสิทธิ์ลงได้ และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องหมดไปกับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มี มูลค่ามหาศาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน นำโปรแกรม LibreOffice ไปใช้แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ในหน่วยงาน ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงมอบหมายให้บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด (นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์) เป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "วิธีการใช้งาน LibreOffice และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีในองค์กร" และดำเนินการจัดอบรม จำนวน 40 องค์กร องค์กรละ 30 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีอาหารว่างบริการท่านจำนวน 2 มื้อ เช้า-บ่าย เอกสารและซีดีประกอบการอบรม องค์กรใดสนใจ สามารถส่งอีเมล์มาแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับจดหมายเชิญอบรม รายละเอียดในการจัดอบรม กำหนดการ โครงร่างหลักสูตร ฯลฯ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรมาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่โทร 08-7099-0005 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ โดยคลิกอ่านเพิ่มเติมค่ะ Read More

Share
Share

CAT Telecom จัดอบรม Linux Server

CAT Telecom จัดอบรม Linux Server
หมวด: อบรม

ส่วนงาน e-business ของ CAT Telecom จัดอบรมในหลักสูตร "การใช้งาน Ubuntu Linux Server"

...
อ่านเพิ่มเติม: CAT Telecom จัดอบรม Linux Server
Share

Libreoffice รุ่นน้ำท่วม คลาส 1 ได้เงินบริจาค 3,000 บาท

Libreoffice รุ่นน้ำท่วม คลาส 1 ได้เงินบริจาค 3,000 บาท
หมวด: อบรม

ผ่านพ้นไป 1 รุ่นแล้ว สำหรับกิจกรรมดีๆ ที่นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ได้จัดการอบรมในหลักสูตร "การใช้งาน

...
อ่านเพิ่มเติม: Libreoffice รุ่นน้ำท่วม คลาส 1 ได้เงินบริจาค 3,000 บาท
Share
Share