หมวด: Blender3D

สร้างงาน 3D Animation ด้วยโปรแกรม Blender

ภาพรวมของหลักสูตร
วงการ Multimedia ในขณะนี้มีข้อจำกัดอยู่สองอย่างคือ ราคาSoftware ในสายงาน 3D Animation นั้นยังมีราคาแพงมากๆ อาจจะต้องใช้เงินหลายแสนบาทในการซื้อ software เหล่า นั้นมาใช้งานต่อหนึ่งเครื่อง ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ เจ้าของกิจการจึงต้องรัดเข็มขัดในการลงทุนในด้านต่างๆ ของธุรกิจของตัวเอง ซึ่งอาจจะทำให้ตัดสินใจใช้ software ที่ ละเมิดลิขสิทธิ์ และอาจจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายได้ในอนาคต และทั้งนี้เรื่องของการโปรโมทสินค้า หรือข้อมูลต่างๆ ยังต้องอาศัยความสามารถของโปรแกรมเหล่านี้ในการช่วยดึงดูดความสนใจของตลาด โปรแกรม Blender 3D Animation จึง เป็นทางออกที่น่าสนใจมาก ที่จะเลือกนำมาใช้ในขณะนี้ เพราะผู้พัฒนาได้จัดทำขึ้นมาให้ใช้กันโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมจะทำและดัดแปลงภายใต้ข้อปัฎบัติของ GNU General Public License
โปรแกรม Blender เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูงในงานด้าน 3D animation และ Architecterial ซึ่งความสามารถต่างๆ ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการทำงาน ก็ไม่แพ้โปรแกรมรุ่นพี่ อย่างเช่น 3D Studio Max , Maya , XSI , Light Wave , Modo และโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายหลายบริษัทที่ไม่ได้ยกมาเอ่ยถึง ซึ่งโปรแกรมเหล่านั้น มีราคาค่าลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้าสูงทั้งสิ้น โปรแกรม Blender เป็น โปรแกรมที่มีผู้ใช้ทั่วโลกมากมาย ทั้งทางฝั่งยุโรป และเอเซีย และยังคงมีผู้หันมาสนใจเรียนรู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน และการการัญตีจากผู้ใช้ที่เข้าถึงการทำงานในระดับเชียวชาญก็พูดถึงโปรแกรม Blender ให้ เป็นโปรแกรมที่น่าจับตามองติดอันดับต้นๆ ของโปรแกรมที่น่าใช้ อีกทั้งผู้พัฒนายังคงทำงาน เพื่อ แก้ปัญหา และเพิ่มความสามารถของโปรแกรมให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างเอาจริงเอาจัง และสามารถส่งปัญหาต่างๆ ไปไห้ผู้พัฒนาได้โดยตรง

 


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องที่สนใจงานด้าน 3D Animation
นักศึกษาปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องที่สนใจงานด้าน 3D Architectorial
พนักงานบริษัทเอกชนที่ต้องการเรียนรู้โปรแกรม Blender เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ
บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้าน 3D Animation
ผู้ที่สนใจงานด้าน Interactive และ Game Development ที่ต้องการเรียนรู้ด้านการสร้างวัตถุ
บุคลาการจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันสอนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา


สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้ในงานด้าน 3D Animation จะได้รับความรู้พื้นฐานเรื่องระบบ 3D
สามารถนำไปใช้ประกอบกับธุระกิดต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ วิดีโอ
ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เหมือนกับโปรแกรมชนิดเดียวกันในท้องตลาด
เป็นพื้นฐานจุดเริ้มต้นของอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งโปรแกรม Blender เริ่มเป็นที่สนใจในปัจจุบัน
สามารถต่อยอดในงานสายอื่นๆได้อีก เช่น งาน Interactive ,Game Development ฯลฯ


วันเวลาและสถานที่อบรม
วัน : วันที่ 5-7 เมษายน 2557 จำนวน 3 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า)
ราคา : 6,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,383 บาท)

(แถมแท็บเล็ต 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า หลัง จำนวน 1 เครื่อง)

โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1

ความรู้เบื้องต้นของระบบ 3D
เข้าใจทฤษฎี หลักการและความรู้พื้นฐานในงาน 3D animation
อธิบายองค์ประกอบโดยรวมของ Blender
คุณสมบัติเฉพาะตัวของโปรแกรม Blender
User Interface
การตั้งค่าโปรแกรม
การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
การใช้งาน view port
การทำงานของ File
การใช้งานวัตถุ
การเปลี่ยนแปลงวัตถุ
Selection
Transform
Layer
Modifier
การสร้างชิ้นงานในเทคนิคต่างๆ เบื้องต้น
การสร้างชิ้นงาน 3D จากรูปแบบเส้น 2D หรือ Profile
การสร้างรูปทรง free form จากรูปทรงพื้นฐานต่างๆ
การสร้างตัวอักษร
การใส่ material ให้กับ วัตถุ เบื้องต้น
การใช้งาน Material
การใช้งาน Material แบบ UV mapping
Rigging and Animation
การสร้าง Animation เบื้องต้น
การใช้งาน Graph , dope sheet และ NAL
การใช้งาน Armature
การใช้งาน IK

วันที่ 2
Lighting Camera  and Environment

การใช้งานแสงชนิดต่างๆ
การใช้งานAmbient Occlusion หรือแสงแบบรอบทิศทาง
การกำหนดคุณสมบัติของกล้อง และการใช้งาน
Rendering and Out put Setting
การกำหนดค่าในการ Render
การกำหนดประเภทของไฟล์ ทั้งรูปภาพ และ video
Motion Blur
การกำหนด out put หรือที่อยู่ของไฟล์เมื่อ render สมบูรณ์
Video Editing in Sequencer Editor mode
การตัดต่อภาพยนตร์ใน Blender
การใส่ Effect
การประมวลผลภาพ หรือ Output
การใช้งาน Particles
การทำงานด้วย particle
การใช้งานการเคลื่อนไหววัตถุแบบ dynamic ด้วยระบบ Physic
การสร้างการเคลื่อนไหว dynamic แบบ เนื้อผ้า(Cloth)
การสร้างการเคลื่อนไหว dynamic แบบวัตถุยืดหยุ่น(Soft body)

วันที่ 3
Work Shop 3D animation ( Tux animation )

โปรเจ็ค animation ทำนกแพนกวิ้น
ขั้นตอนโดยรวม
Modeling
Material
Control and Rigging Set up
Animation
Light set up
Render set up and out put
Video Sequence editing and Video out put

หมายเหตุ
ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย และอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาเองได้ เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

การโอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2453-9629 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

Share