ศาลเห็นชอบการเสนอราคาของ Google สำหรับ IP ของ Nortel

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ศาลได้มีมติอนุมัติในข้อเสนอของ google ที่จะเป็นเจ้าของ  Nortel arsenalมูลค่า 900,000,000 บาทจากสิทธิบัตร และการยื่นขอจดสิทธิบัตร  การประมูลอื่น ๆ จะมีจนถึงวันที่ 13 เดือนมิถุนายน เพื่อยื่นข้อเสนอแข่งขัน แต่น่าเสียดายที่ผู้ถือหุ้นทั้งของ Nortel หรือพนักงานในบริษัทต้องรอเงินบำนาญ

ที่มา : http://slashdot.org/

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn