Sony ยังไม่ได้แก้ไขการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ด้วย Firewall

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการตรวจสอยฟอรั่มอินเทอร์เน็ตที่เปิดในเดือนที่ผ่านมา Sonyได้ใช้ Apache รุ่นเก่าของซอฟต์แวร์ ที่ยังไม่ได้แก้ไขและไม่ได้ติดตั้งไฟร์วอลล์ จากปัญหาคือการตรวจสอบฟอรั่มโดยพนักงานSonyใน2-3เดือนก่อนที่จะมีการละเมิดความปลอดภัย

ที่มา : http://slashdot.org/

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn