ภาพบรรยากาศการอบรมG-Suite Google Sheet ในสถานประกอบการ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

G-suit เป็น Applecation  ที่สามารถตอบโจทย์ซอฟต์แวรที่ทำงานด้วยกันในสถานประกอบการสำหรับ SME บ้านเรา สามารถนำมาใช้งานแทน Excel  ได้เป็นอย่างดี สามารถเชื่อต่อข้อมูล ข้าม WorkBook ได้ ทำ Pivotable ได้ g-suit สามารถทำงานร่วมกันในทีม โดยใช้ทดแทน Word , Presentation, และ excel หรือ ตารางคำนวนได้

ติดตามการแก้ไขเอกสารได้ ถ้าใช้งานกันจริง ๆ แล้ว สามารถลดต้นทุนการใช้ ซอฟต์แวรได้ดี และนี้คือตัวอย่าง องค์กรเอกชนที่ ทีมงานได้ทำการฝึกอบรม เป็นเวลา 30 ชั่วโมง 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn