Gmail Motion

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Gmail Motion ของ Google  หรือ คุณสมบัติใหม่ที่ทำให้ผู้เข้าใช้ Gmail สามารถใช้งานได้ด้วยการแสดงท่าทางต่างๆ เช่น การใช้มือทั้งสองทำท่าเปิดอีเมล์ขึ้นอ่าน การยกแขนขึ้นไปข้างหลัง เพื่อตอบเมล์ ตลอดจนการส่งเมล์ด้วยวิธีใช้มือจับที่ปากแล้วตบลงมาที่ด้านบนของตัก  โดยล่าสุดทีมพัฒนา ที่เรียกว่า FAAST ได้มีการสาธิตการใช้งาน Gmail Motion ไปบ้างแล้ว

 

 

 

 

 

อ้างอิงจาก : http://www.arip.co.th/news.php?id=413475

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn