เปิดตัว Linux Mint 11!!!

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Linux Mint 11("Katya") ได้ปล่อยออกมาพร้อมให้ได้ใช้งานกันแล้ว โดนมีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสนันสนุนด้าน มัลติมีเดีย, เพิ่มความสมารถในการจัดการซอฟแวร์ อย่าง LibreOffice , และ อื่นๆ สามารถดูบันทึก และ รายละเอียดของ LWN ได้ในข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติม

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn