ดีแทค เปิดตัว Trinet แข่งตลาด 3G เดือด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ดีแทค ชู Trinet 3 โครงข่ายสื่อสารอัจฉริยะ เชื่อมเครือข่าย 1800, 850 และ 2100 เมกะเฮิรตซ์ไว้ด้วยกัน เพิ่มแบนด์วิธตอบสนองความต้องการใช้โมบายอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น รองรับการแข่งขันตลาด 3G พุ่งเป้าขยายธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ภายใต้แนวคิด Internet for all

 

 

 

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ดีแทคเปิดตัวบริการ 3G โดยมุ่งเน้นการใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งจะใช้ 3 จุดแข็งในการแข่งขันบนตลาดสื่อสารที่ดุเดือดมากขึ้น โดยจุดเด่นสำคัญของการพัฒนาบริการ คือ ระบบ Trinet ซึ่งเป็นการนำเอาเครือข่ายบนคลื่นความถี่ 1800,850 และ 2100 เมกะเฮิรตซ์ มารวมเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้มีแบนด์วิธ หรือช่องทางการรับส่งข้อมูลที่กว้างที่สุด รองรับจำนวนผู้ใช้งานได้มากขึ้น และระบบดังกล่าว สามารถสลับคลื่นความถี่ให้ผู้ใช้งานได้อัตโนมัติ ส่งผลให้การสื่อสารบนโครงข่ายราบรื่น ไม่สะดุด
 
ผู้บริหารดีแทค  กล่าวว่า  ดีแทคได้ใช้เวลากว่า  3  ปีในการยกระดับเครือข่ายสื่อสารของดีแทคทั่วประเทศให้พร้อมรองรับการอัพเกรดสู่เทคโนโลยีใหม่ได้ทันที ทั้ง 3G, 4G และเทคโนโลยีอื่น ๆ แต่ยังคงจะพัฒนาเทคโนโลยี 2G บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นคลื่นที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดถึง 20 ล้านคน ส่วน 3G บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ ที่ผ่านมามีผู้ใช้งาน 3.5 ล้านคน บน 5,000 สถานีฐาน ขณะที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ จะรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและรับการพัฒนาสู่เทคโนโลยี 4G
 
นอกจากนี้  มีการพัฒนาคอนเทนต์บริการทั้งด้านสังคม การเงิน การศึกษา รวมถึงบริการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมเพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของประชาชน พร้อมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ ที่จะเข้าสู่ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ  ส่วนแพ็กเกจค่าบริการ ผู้ใช้งานสามารถเลือกจับคู่แพ็กเกจการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้ตามการใช้งานจริง

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn