WeChat ตอนนี้มีผู้ใช้งาน 190 ล้าน ใกล้แซง Whatsapp แล้ว

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รองผู้จัดการทั่วไป Hou Xiaonan ได้เปิดเผยว่า บริษัท ที่สังคมส่งข้อความ App WeChat ตอนนี้มี 190 ล้านผู้ใช้งานรายเดือน ที่จากทั้งหมดฐานผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกว่า 300 ล้าน - จริงก็คาดว่าจะเกิน 400 ล้านปลายเดือนนี้ (ดูกราฟการเจริญเติบโตด้านล่าง)

 

 

 

 

ที่มี 190 ล้านผู้ใช้งานรายเดือน WeChat นั่นหมายความว่า app ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจะทรงตัวที่จะผ่าน Whatsapp ซึ่งมี 200 ล้าน actives รายเดือน ในข้อมูลใหม่เปิดเผยในเดือนเมษายน
แต่ Whatsapp สนุกกับการประสบความสำเร็จในต่างประเทศที่ไกลมากขึ้น Tencent เมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่า WeChat มี 40 ล้านผู้ใช้ในต่างประเทศ

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn