Copenhagen Whell เปลี่ยนจักรยานธรรมดาเป็นจักรยานไฟฟ้า

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Copenhagen Whell เป็นล้อรถจักรยาน ที่เราสามารถเปลี่ยนทดแทนล้อจักรยานคันเดิมให้กลายเป็น จรักยานไฟฟ้า ซึ่งจะเก็บพลังงานจากการปั่นเอาไว้ใช้งาน และยังสามารถเก็บข้อมูลและชุดเซ็นเซอร์ที่ตรวจ

สอบข้อมูลและส่งข้อมูลมาให้โทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธจากตัวล้อ ผลงานนี้เป็นผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย MIT และ

 

 

 

 

 

 

 

ห้องปัฏิบัติการวิจัย SENSEable City Lab ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ http://senseable.mit.edu/copenhagenwheel/wheel.html

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn