ภูมิใจ โรงพยาบาลในไทยใช้โอเพนซอร์ส Open Source จัดอบรม LibreOffice เพิ่มศักยภาพบุคลากร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ได้จัดอบรมในหลักสูตรด้านโอเพนซอร์ส OpenSource  "การใช้งาน LibreOffice ในองค์กร เพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์" ตามนโยบายของผู้บริหาร ที่อยากให้โรงพยาบาลใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามลักษณะของงานที่ใช้ โดยซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้ทำการจัดซื้อลายเซ่นตามจำนวนบุคลากรที่ใช้จริงมีการเชื่อมต่อกับระบบงานสำคัญส่วนอื่น สำหรับบุคลากรที่ใช้งานสำนักงานทั่วไป ได้เปลี่ยนมาใช้ LibreOffice เรียนร้อยแล้ว นับว่าเป็น โรงพยาบาลต้นแบบเลยทีเดียว วิทยากรโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล

LibreOffice คือ ซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานสามารถใช้ทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ชุดสำนักงานได้เกือบ 100% ประกอบด้วย โปรแกรมหลัก 3 ตัว คือ LibreOffice Writer โปรแกรมเอกสาร Document,  LibreOffice Calc โปรแกรมตารางคำนวน Spread Sheet และ LibreOffice Impress โปรแกรมนำเสนอผลงาน Presentation พร้อมทั้งมีโปรแกรมรองที่ให้มาด้วย คือ LibreOffice Math สูตรคณิตศาสตร์ และ LibreOffice Draw สร้างแผนผังงาน

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn