จัดอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร LibreOffice สำหรับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เนื่องจากในปัจจุบันมีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ค่อนข้างสูงใน ประเทศไทย ซึ่งมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อยู่ที่ร้อยละ 72 หรือ 72% เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ทางเลือกหนึ่งก็คือ การหันมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ โดยสามารถลดการละเมิดลิขสิทธิ์ลงได้ และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องหมดไปกับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มี มูลค่ามหาศาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน นำโปรแกรม LibreOffice ไปใช้แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ในหน่วยงาน ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงมอบหมายให้บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด (นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์) เป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "วิธีการใช้งาน LibreOffice และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีในองค์กร" และดำเนินการจัดอบรม จำนวน 40 องค์กร องค์กรละ 30 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีอาหารว่างบริการท่านจำนวน 2 มื้อ เช้า-บ่าย เอกสารและซีดีประกอบการอบรม องค์กรใดสนใจ สามารถส่งอีเมล์มาแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับจดหมายเชิญอบรม รายละเอียดในการจัดอบรม กำหนดการ โครงร่างหลักสูตร ฯลฯ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรมาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่โทร 08-7099-0005 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ โดยคลิกอ่านเพิ่มเติมค่ะ Read More

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. เอกสารและซีดีประกอบการอบรม

2. อาหารว่างจำนวน 2 มื้อ (เช้าและบ่าย)

3. เกียรติบัตร หลังฝึกอบรมเสร็จสิ้น

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียม

1. ห้องฝึกอบรมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์

2. จดหมายตอบรับจากองค์กร (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

 

ตรวจสอบรายชื่อ รัฐวิสาหกิจ

 

ตรวจสอบรายชื่อ องค์การมหาชน

องค์กรที่จัดการอบรมเสร็จสิ้น


- การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn