ขอเชิญทุกท่านอบรมหลักสูตร OpenOffice หรือ Libreoffice รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "การใช้งาน OpenOffice.org/Libreoffice ในองค์กร" เพื่อร่วมทำบุญด้วยการนำรายได้ทั้งหมดจากการอบรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยหลักสูตร OpenOffice.org/Libreoffice รุ่นน้ำท่วมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ แต่จะออกเป็นบิลเงินสดแทน เพื่อให้ท่านนำไปเบิกเป็นค่าใช้จ่ายภายในองค์กรของท่าน นอกจากนี้ ท่านจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้จากนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์อีกด้วย ดำเนินการสอนโดย ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 1,000 บาทเท่านั้น ด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียงรุ่นละ 20 คน จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-7099-0005
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
รุ่นที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รุ่นที่ 3 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รุ่นที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รุ่นที่ 5 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ลงทะเบียน

รายละเอียดการโอนเงิน

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา นนทบุรี ชื่อบัญชี นายภาณุภณ พสุชัยสกุล เลขที่ 302-274155-9
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ ชื่อบัญชี นายภาณุภณ พสุชัยสกุล เลขที่ 080-004576-7
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายภาณุภณ พสุชัยสกุล เลขที่ 013-1-65899-9

หลักสูตรการใช้งานอย่างถูกวิธี รุ่นน้ำท่วม 1 วัน

ภาพรวมของหลักสูตร LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน ที่สามารถใช้ทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้เกือบ 100% ซึ่ง LibreOffice จะ ต้องมีการปรับความเข้าใจและการใช้งานอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาเอกสาร เพี้ยน เอกสารทำงานซ้ำซ้อนและการสั่งพิมพ์ งานอย่างไม่ถูกต้องทำให้เกิดปัญหาตามมาเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ งานโอเพนออฟฟิศหรือลิเบอร์ออฟฟิศได้ ในโปรแกรมชุดออฟฟิศจะประกอบไปด้วย
1. LibreOffice Writer ที่ใช้ทดแทน Word
2. LibreOffice Calc ที่ใช้ทดแทน Excel
3. LibreOffice Impress ที่ใช้ทดแทน Power Point
4. LibreOffice Base ที่ใช้ทดแทน Access
5. LibreOffice Draw ใช้วาดรูปโครงสร้างไดอะแกรม
6. LibreOffice Math ใช้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
- บริษัทเอกชนที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
- นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
- ครู-อาจารย์ที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

- ผู้เรียนสามารถนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน ใช้แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้
- ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Writer ได้
- ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Calc ได้
- ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Impress ได้

วิทยากร

ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

หัวข้อในการอบรม

แนะนำโปรแกรมชุด LibreOffice

1. LibreOffice Writer

- การตั้งค่าก่อนการใช้งาน (ภาษา ฟอนต์ เมนูบาร์ ฯลฯ)
- การสร้างสไตล์เอกสารเพื่อกำหนด Defualt ของตัวอักษร
- การนำสไตล์มาเป็น Defualt เอกสาร
- การใช้งาน สไตล์ ด้วยคีย์ลัด
- การสร้างสารบัญอัติโนมัติ
- การนำเอกสารไปเป็น สไลด์โดยอัตโนมัติ
- การสร้างTemplate และ Import,Export Template
- ตกแต่งรูปแบบตัวเลข/วันที่
- การจัดการรูปภาพ (แทรกภาพ ย่อ-ขยาย Crop ฯลฯ)
- การคำนวณใน OpenOffice.org Writesrทั้งในตารางและนอกตาราง
- ระบบติดตามแก้ไขเอกสาร (Track Change)
- การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)

2.LibreOffice Calc

- ปรับฟอร์แมทตัวเลขด้วยคียบอร์ด
- การปรับOption ต่างๆ (Grit Line รูปแบบ Cell การโชว์สูตร ฯลฯ)
- เพิ่ม Source List แบบ Copy มาจาก source
- การ Copy และ pase spacial
- การป้องกัน Sheet ป้องกัน cell
- ป้องกันเพิ่มเอกสาร (Document)
- Fillter,Advance fillter
- การจัดการกับการพิมพ์
- ฟังค์ชั่นอย่างง่าย เปรียบเทียบสูตรระหว่าง Excel กับ Calc
- การสร้าง Chart หรือกราฟ
- วิธีใส่รายละเอียดใน Chart หรือกราฟ (Data Label, แกน X แกน Y แกน Z)

3. LibreOffice Impress

- การใช้งาน outline
- ดึงกราฟหรือตารางจาก calc
- สร้าง ปุมโต้ตอบ
- สร้าง Animation slide
- สร้าง Transition
- สร้าง Template
- การสั่งพิมพ์

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn