หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
คลาส การตลาดออนไลน์ ขายแบบไม่ขาย โพสต์อย่างไรให้ได้เงิน! วันที่ 1 มีนาคม 2563 พ ก.พ. 2563 เขียนโดย phanupon phasuchaisakul 153
อบรมทำเว็บ อบต. เทศบาล มาอัพเดทเว็บไซต์ ตาม ITA วันที่ 16-20 มีนาคม 2562 กรุงเทพฯ จ ก.พ. 2563 เขียนโดย phanupon phasuchaisakul 114
VIP Class เขียนแอปฯ ทีเดียว ได้ 2 แพลทฟอร์ม iOS+Android วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ศ ก.พ. 2563 เขียนโดย phanupon phasuchaisakul 139
ขอเชิญอปท. อบรมทำเว็บ อบต. เทศบาลการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และระบบบริหารภาระหน้าที่ภายในองค์กร สำหรับอปท. สัญจร จ.อุบล และที่กรุงเทพฯ อ ม.ค. 2563 เขียนโดย phanupon phasuchaisakul 204
ขอเชิญอปท. อบรมทำเว็บ อบต. เทศบาลอัพเดทเว็บไซต์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ พร้อมระบบบริหารจัดการภาระหน้าที่งานในองค์กร สัญจร จ.สุรินทร์ พฤ ม.ค. 2563 เขียนโดย phanupon phasuchaisakul 147
มาอบรมกับหลักสูตร "Python Programing Automation" วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 อ ธ.ค. 2562 เขียนโดย phanupon phasuchaisakul 378
ขอเชิญอบรม "Basic Python Programing" 14-15 ธันวาคม 2562 อ ธ.ค. 2562 เขียนโดย phanupon phasuchaisakul 182
อบรมหลักสูตร "LibreOffice.org ทดแทนไมโครซอฟท์ออฟฟิศ" 11-13 ธันวาคม 2562 อ ธ.ค. 2562 เขียนโดย phanupon phasuchaisakul 271
ขอเชิญทุกท่าน อบรม "Google Application เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร" วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 อ พ.ย. 2562 เขียนโดย phanupon phasuchaisakul 434
ขอเชิญทุกท่านอบรมหลักสูตร สถิติเพื่อการประมวลผลข้อมูลในองค์กร วันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2562 อ พ.ย. 2562 เขียนโดย phanupon phasuchaisakul 284