หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
บรรยากาศสัมมนา "โอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิส" ครั้งที่ 1 จ.ชลบุรี 12 มิถุนายน 2557 อ ก.ค. 2557 เขียนโดย Arunrung 1320
สัมมนาฟรี "การนำโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิสไปใช้ในหน่วยงาน" 7 กรกฎาคม 2557 สบายโฮเทล นครราชสีมา ลงทะเบียนด่วน!!! จ มิ.ย. 2557 เขียนโดย Arunrung 1553
สัมมนา ฟรี!!! "การนำโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิสไปใช้ในหน่วยงานและเพิ่มศักยภาพในองค์กร" 6 ครั้ง 6 จังหวัด ทั่วประเทศ ศ พ.ค. 2557 เขียนโดย Arunrung 1127
งาน "Software Freedom Day 2012 Bangkok Thailand" 15 กันยายน 2555 พฤ ก.ย. 2555 เขียนโดย Arunrung 2264
ขอเชิญร่วมงาน "Software Freedom Day 2012 Bangkok Thailand" จัดพร้อมกันทั่วโลก 15 กันยายน 2555 จ ส.ค. 2555 เขียนโดย Arunrung 2028
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเทคนิคการยื่นขอลิขสิทธิ์” ส มี.ค. 2556 เขียนโดย Arunrung 2081