หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
งานสัมมนา ''มาใช้ Open Source กันเถอะ'' พ ก.ค. 2551 2443
บรรยายพิเศษ "ใช้ IT อย่างไร ให้ถูกใจ ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" อ เม.ย. 2555 เขียนโดย Arunrung 1980
เปิดลงทะเบียนสัมมนา เรื่อง Mobile Technology วันที่ 6 มีนาคม 2558 เพียงท่านละ 499 บาทเท่านั้น ส ก.พ. 2558 เขียนโดย Arunrung 1472
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551 พ พ.ย. 2551 1714
ลงทะเบียนสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "Cloud Computing" วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านละ 499 บาทเท่านั้น พฤ ม.ค. 2558 เขียนโดย Arunrung 2557
สัมมนาเรื่อง “การผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม” จ ส.ค. 2552 2423
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ CIO ภาครัฐ" อ พ.ย. 2557 เขียนโดย Arunrung 1383
สัมมนาเรื่อง ''เปิดโลกการขายยุคใหม่ด้วย Open Source'' อ พ.ย. 2551 1845
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12" วันที่ 10-11 ตุลาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM พฤ ก.ย. 2557 เขียนโดย Arunrung 1728
เนคเทคจัดสัมมนา OpenOffice Day 2011 แถลงความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาโอเพนซอร์ส อ พ.ค. 2554 3100