อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร "วิธีการใช้งาน LibreOffice และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีในองค์กร" สำหรับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เนื่องจากในปัจจุบันมีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ค่อนข้างสูงในประเทศไทย ซึ่งมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อยู่ที่ร้อยละ 72 หรือ 72% เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ทางเลือกหนึ่งก็คือ การหันมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ โดยสามารถลดการละเมิดลิขสิทธิ์ลงได้ และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องหมดไปกับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่ามหาศาล

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงออกนโยบายจัด อบรมเชิงปฏิบัติการฟรี! แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จำนวน 40 องค์กร องค์กรละ 30 คน ในหลักสูตร "วิธีการใช้งาน LibreOffice และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีในองค์กร" เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน นำโปรแกรม LibreOffice ไปใช้แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ในหน่วยงาน โดยมอบหมายให้บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด (นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์) เป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และดำเนินการจัดอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีอาหารว่างบริการท่านจำนวน 2 มื้อ เช้า-บ่าย เอกสารและซีดีประกอบการอบรม องค์กรใดสนใจ สามารถส่งอีเมล์มาแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับจดหมายเชิญอบรม รายละเอียดในการจัดอบรม กำหนดการ โครงร่างหลักสูตรฯลฯ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรมาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่โทร 08-7099-0005  ด้านล่าง สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ โดยคลิกอ่านเพิ่มเติมค่ะ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. เอกสารและซีดีประกอบการอบรม

2. อาหารว่างจำนวน 2 มื้อ (เช้าและบ่าย)

3. เกียรติบัตร หลังฝึกอบรมเสร็จสิ้น

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียม

1. ห้องฝึกอบรมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์

2. จดหมายตอบรับจากองค์กร (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

 

ตรวจสอบรายชื่อ รัฐวิสาหกิจ

 

ตรวจสอบรายชื่อ องค์การมหาชน

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn