เปิดอบรมหลักสูตร Open Source "ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นิตยสารโอเพรซอร์สทูเดย์ (OpenSource2day) ขอเชิญครู-อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle" พร้อมรับฟรี แท็บเล็ต Tablet ขนาด 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า กล้องหลัง จำนวน 1 เครื่อง เปิดอบรมแน่นอนระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า) วิทยากรโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการ นิตยสารโอเพนซอ์สทูเดย์ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้สำหรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่การติดตั้งระบบ การปรับแต่งหน้าตาเว็บการสอน การจัดการข่าว คลังข้อสอบ การบ้าน แบบทดสอบ ตลอดจน การส่งออกข้อมูล และกู้คืนข้อมูล ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.opensource2day.com/moodle-lms.html หรือลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อขอจดหมายเชิญอบรม โครงสร้างหลักสูตร หรือใบเสนอราคา ได้โดยการ คลิกที่นี่ หรืออีเมล์มาสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 0-2453-9629, 08-7099-0005

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn