อบรม “Libre Office Calc ขั้นสูง” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางประกง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางประกง จัดอบรม “Libre Office Calc ขั้นสูง” ผู้เข้าอบรม 20 คน (30-31 พ.ค. 54)

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn