อบรมหลักสูตร "ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล OrangeHRM" 17-18 มีนาคม นี้

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรมหลักสูตร "ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล OrangeHRM" ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ณ ห้องอบรมนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. หลักสูตร OrangeHRM เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มีหลักการทำงานผ่านเว็บไซต์ มีฟังก์ชั่นการทำงานในหลายส่วนที่จำเป็น อาทิ การบันทึกเวลาเข้างาน การบันทึกการลางาน ประวัติพนักงาน เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการขึ้นไปให้มีความรู้ เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบ OrangeHRM ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานด้านระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น โดยหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้จริง ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 08-7099-0005 หรือ อีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn